Вакансии и резюме. Работа в Украине. Работа в Киеве.

В избранное   Сделать стартовой 
Поиск работы Поиск персонала Вакансии ведущих компаний Добавить резюме Добавить вакансию Вход в аккаунт

Вакансии по категориям
 Руководство, HR
 Продажа, работа с клиентами
 Торговые агенты, продавцы
 Банковская сфера
 Бухгалтера, финансисты
 Консалтинг, аналитика
 Офисный персонал
 Маркетологи, рекламисты, PR
 Программисты в ИТ-компании
 Программисты систем учета
 Web-разработчики
 Программисты другие
 Системные администраторы
 Коммуникации и связь
 Сфера услуг, рестораны
 Образование, наука
 Инженеры, технологи
 СМИ, лингвистика
 Медицина, спорт
 Полиграфия, дизайн
 Логистика, ВЭД, склад
 Туризм, гостиницы
 Безопасность, охрана
 Недвижимость
 Транспорт
 Строительство
 Производство
 Юриспруденция
 Страхование
 Работа для моряков
 Культура, искусство
 Работа за рубежом
 Удаленная работа
 Временная, разовая работа
 Работа для студентов
 Работа для выпускников
 Разное
Другие сервисы
 Реклама на сайте
 Работодатели о нас
 Подписка на вакансии
 Подписка на резюме
 Кадровые агентства
 Учебные заведения
 Словарь терминов
 КЗоТ
 Статьи по теме
 Вопрос-ответ
 Техническая поддержка

Национальный университет кораблестроения им. Адмирала Макарова

54025, г. Николаев, просп. Героев Сталинграда, 9, пр. Ленина, 3

Телефоны: (0512) 37-40-24; 36-82-52; 37-74-40.

E-mail: vc@usmtu.aip.mk.ua

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова є провідним вищим навчальним закладом в Україні, який готує фахівців для суднобудівної та суміжних галузей промисловості і народного господарства.

У квітні 1901 року Міністерство народної освіти Російської імперії повідомило про “высочайшее повеление” щодо відкриття у м. Миколаєві з 1 липня 1902 року середнього механіко-технічного училища, яке стало базовим для створення нашого університету.

18 вересня 1920 року в Миколаєві розпочав заняття індустріальний технікум, до складу якого ввійшли такі відділення: суднобудівне, механічне, електротехнічне та шляхобудівне. Миколаївський індустріальний технікум мав статус вищого навчального закладу, а його випускникам присвоювалась кваліфікація інженера. Курс навчання в технікумі здійснювався протягом 3-х років.

Миколаївський індустріальний технікум з усіма закладами, що знаходились при ньому (робітфаком, профтехнічною школою робітників-підлітків) розміщувався у власних будівлях, розташованих за адресою: вул. Ковальська, 3 (тепер Скороходова, 5).

У 1926-1927 навчальному році індустріальний технікум реорганізується в кораблебудівний технікум зі збільшенням терміну навчання з трьох до повних чотирьох років. У цей період було створено і обладнано лабораторії опору матеріалів, хімії, теплотехніки.

У 1929 р. Миколаївський кораблебудівний технікум було об’єднано з Миколаївським вечірнім робітничим технікумом. Цей заклад отримав назву Миколаївського машинобудівного інституту. Однак уже в 1930 році після об’єднання із суднобудівним факультетом Одеського політехнічного інституту він був перейменований у Миколаївський кораблебудівний інститут (МКІ).

До 1941 р. МКІ підготував понад 1700 фахівців інженерної кваліфікації, які працювали в суднобудуванні та інших галузях народного господарства.

На початку Великої Вітчизняної війни в МКІ працювало 94 викладача, навчалось майже 700 студентів. Близько 500 студентів, викладачів та співробітників інституту були призвані до лав Червоної Армії і пішли на фронт, решту було направлено на будівництво оборонних споруд і збирання врожаю. Почалась евакуація інституту. Спочатку МКІ відкрився в Сталінграді, потім в Астрахані, пізніше ухвалюється рішення відкрити інститут у м. Пржевальську в Киргизькій РСР. У воєнні роки в інституті працювало 22 кафедри, було випущено понад 370 молодих спеціалістів.

30 червня 1944 року приймається рішення про повернення інституту до рідного міста і вже 1 жовтня 1944 року у Миколаєві розпочались заняття в МКІ. А в 1945 році розгорнулися основні роботи за п’ятирічним планом відбудови і розвитку інституту. На це було виділено 36,5 млн.крб., що на ті часи було великими коштами. До кінця 1947 року головні корпуси інституту було відновлено.

Рішенням уряду СРСР у 1949 році МКІ було присвоєно ім’я адмірала С. Й. Макарова – уродженця м. Миколаєва, відомого вченого кораблебудівника, адмірала-флотоводця.

У 1946 році в інституті була створена аспірантура на базі провідних кафедр зі спеціальностей: конструкція корпусу корабля; технологія будівництва суден; суднові парові турбіни; суднові парові котли; суднові двигуни внутрішнього згоряння. У 1946 – 1950 рр. інститут встановлює наукові зв’язки з багатьма передовими науковими установами країни, такими як ЦНДІ імені академіка О. Н. Крилова, ЦАП, АН УРСР, ЦНДІМФ. З кожним роком розширювалась тематика наукових досліджень. У 1955 році більшість викладачів (понад 80%) брала участь у науково-дослідній роботі інституту.

18 вересня 1970 року в день п’ятдесятирічного ювілею Указом Президії Верховної Ради СРСР МКІ імені адмірала С. Й. Макарова був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора за заслуги в підготовці інженерних кадрів і досягнення в розвитку наукових досліджень.

17 травня 1971 року проти парку Перемоги відбулося урочисте відкриття будівництва нового комплексу інституту. Цього дня було розпочато земляні роботи для спорудження 13-поверхового будинку студентського гуртожитку на 1295 місць.

У 1971 році в інституті відбувся перший випуск інженерів-економістів. Державна екзаменаційна комісія присвоїла кваліфікацію інженера-економіста 50 випускникам інституту.

У 1994 році рішенням кабінету Ради Міністрів України МКІ імені адмірала С.Й. Макарова отримав найвищий (четвертий) рівень акредитації, статус університету і назву – “Український державний морський технічний університет”.

Університет має можливість створювати у своїй структурі нові навчальні заклади, наукові установи різних типів, самостійно планувати і розвивати пошукові та фундаментальні дослідження. В університеті на демократичній основі обирається ректор – доктор технічних наук, професор Г. Ф. Романовський.

До складу університету входять чотири факультета, Миколаївський гуманітарний інститут, Інститут заочної та дистанційної освіти, інститут післядипломної освіти, Миколаївський інститут автоматики і електротехніки, 45 кафедр, центр довузівської підготовки, Херсонська філія, філії факультетів в містах Керчі, Феодосії, Первомайську, Києві, суднобудівний навчальний центр зварювальної техніки. Університет забезпечує підготовку фахівців високої кваліфікації: бакалаврів, спеціалістів та магістрів; сучасний рівень наукових досліджень і підготовки викладачів, кандидатів та докторів наук.

Структура підготовки враховує специфіку діяльності і реальних потреб підприємств і установ південного та інших регіонів України. Основними замовниками університету на підготовку інженерних та наукових кадрів залишаються підприємства суднобудування, машинобудування, енергетики та інші підприємства та установи України.

Поряд з підготовкою висококваліфікованих спеціалістів в університеті ведеться наукова робота, основні напрями якої охоплюють широкий спектр питань фундаментального і прикладного характеру. На кафедрах працюють 55 докторів наук, професорів, 250 кандидатів наук, доцентів. В аспірантурі та докторантурі навчається 88 співробітників.

Згідно з профілем університету науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи виконувались за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, а саме: проектування суден нового покоління; безпеки на морі; створення безлюдних підводно-технічних засобів і комплексів для виконання пошукових, технологічних, обстежувальних та інспекторських робіт, у тому числі глибоководних; створення нових технологій обробки, зварювання матеріалів, дослідження стану і властивостей високолегованих сплавів, розробка апаратури неруйнівного контролю та діагностики; створення, дослідження і розробка перспективного енергетичного обладнання; створення нових екологічно чистих джерел енергії на твердому паливі і теплоакумулюючих комплексів; сертифікація поліметричних систем для метрологічного забезпечення бортових та берегових комплексів; удосконалення суднового електрообладнання та систем автоматики, розробка методів і засобів підвищення ефективності сенсорного забезпечення і інформаційно-обчислювальних комплексів ієрархічно організованих систем управління.

Наказом Кабінету Міністрів промислової політики та освіти України УДМТУ визначено головною організацією з підготовки спеціалістів зварювання суднобудівної промисловості. Разом з німецькою організацією SLVGM-V у 1998 році для суднобудування підготовлено більше 20 інженерів зварювання за європейськими нормами.

Багаторічна робота вчених університету в галузі вдосконалення суднових енергетичних установок, кораблебудування, створення підводних апаратів дозволила університету посісти гідне місце серед провідних університетів світу.

Ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, Указом Президента України 25 березня 2004 року постановлено надати університету статусу національного і іменувати його - Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

В умовах світової кооперації та поділу праці університет продовжує розвивати міжнародні зв’язки з багатьма країнами світу (Німеччина, Китай, Франція, Голландія, США, Іран та інші), ведуться спільні наукові розробки, за кордоном стажуються провідні фахівці, аспіранти, проходять навчання студенти.

За час існування університет підготував близько 40 тис. інженерів-кораблебудівників, машинобудівників, електриків, економістів, програмістів. Наші випускники працюють на суднобудівних заводах України, СНД, на різних підприємствах машинобудівного та енергетичного профілю, організаціях і банках, у владних структурах.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова як один з найстаріших вищих навчальних закладів нашого міста має високий рейтинг у сучасної молоді.

www.usmtu.edu.ua 
ВЕДУЩИЕ КОМПАНИИ 
Домой | Добавление резюме | Добавление вакансии | Платное размещение вакансий | Обратная связь
©2004-2009, Украина, Киев.

bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100